Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ssnamor
4441 f4df 500
so fucking true, Carrie!
ssnamor
Now you're just somebody that I used to know
Reposted fromholiday holiday viazabka zabka
ssnamor
muzyka to najlepszy lek!
Reposted byTomred97morfeuszMiskaea
ssnamor
sto lat samotności.
ssnamor
you can get addicted to a certain kind of sadness
— gotye
Reposted byna-zakrecierebelle
ssnamor
Nikt nie może cofnąć się w czasie i napisać nowego początku, ale każdy może zacząć od dzisiaj i dopisać nowe zakończenie.
— Maria Robinson
Reposted frombialasmierc bialasmierc viamaliwa maliwa
ssnamor
5810 936f
Reposted fromMMF MMF viamaliwa maliwa
ssnamor
posiedźmy w ciszy przez minutę.
ssnamor
i'd like to watch you sleep at night to hear you breathe by my side
— all you want
ssnamor
i tylko nie próbuj powiedzieć, że bywało gorzej.
Reposted fromtszttszt tszttszt
ssnamor
jak na kogoś komu jest tak źle wyglądasz całkiem dobrze
— CKOD
Reposted fromtszttszt tszttszt
ssnamor
5324 0aed
Reposted fromintrigante intrigante viabiju biju
ssnamor
Nigdy nic dobrego nie wynika z tego, że ujawniasz swoje myśli.
— D. Nicholls, "Jeden dzień"
Reposted fromskrzacik skrzacik viapimpmyheart pimpmyheart
2936 7599

sirinthada:

And yes, prints are now available! http://society6.com/sirinthada

Reposted fromkattrina kattrina viapimpmyheart pimpmyheart
ssnamor
Don’t talk to me only because you’re bored. I’m not here to entertain you. And don’t come to me only when you need a favor. I don’t like being used. Just don’t get away cause I’m not going to be your last resort. I want someone to talk to me because they sincerely want to.Those kind of people are worth my time.
Reposted fromompalompa ompalompa viaoll oll
ssnamor
Są takie dni, kiedy wszystko czego człowiek się dotknie, zamienia w gówno. Są chwile, w których ulatnia się sens życia. Są ludzie ważni i ważniejsi, będący straconymi. Dla nas. To niesamowite jak łatwo można przegrać wszystko. Poezją jest postradać wszystkich.
— adinfinitum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl